Website Resmi Sekolah Bina Insan Mandiri

PG TK BINA INSAN MANDIRI

PG TK BINA INSAN MANDIRI mengaplikasikan Ciri Khas Sekolah Islam terpadu modern. Diantaranya, materi ke-Islaman yang lebih mendalam; masukan nilai dan wawasan ke-Islaman ke dalam seluruh mata pelajaran; pendidikan karakter atau akhlak mulia melalui pembiasaan, serta aktivitas keagamaan yang lebih intens dan terkelola dengan baik. Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina … Read more

SD BINA INSAN MANDIRI

SD BINA INSAN MANDIRI mengaplikasikan Ciri Khas Sekolah Islam terpadu modern. Diantaranya, materi ke-Islaman yang lebih mendalam; masukan nilai dan wawasan ke-Islaman ke dalam seluruh mata pelajaran; pendidikan karakter atau akhlak mulia melalui pembiasaan, serta aktivitas keagamaan yang lebih intens dan terkelola dengan baik. Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina Insan … Read more

SMP BINA INSAN MANDIRI

SMP BINA INSAN MANDIRI mengaplikasikan Ciri Khas Sekolah Islam terpadu modern. Diantaranya, materi ke-Islaman yang lebih mendalam; masukan nilai dan wawasan ke-Islaman ke dalam seluruh mata pelajaran; pendidikan karakter atau akhlak mulia melalui pembiasaan, serta aktivitas keagamaan yang lebih intens dan terkelola dengan baik. Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina Insan … Read more

SMK BINA INSAN MANDIRI

SMK BINA INSAN MANDIRI mengaplikasikan Ciri Khas Sekolah Islam terpadu modern. Diantaranya, materi ke-Islaman yang lebih mendalam; masukan nilai dan wawasan ke-Islaman ke dalam seluruh mata pelajaran; pendidikan karakter atau akhlak mulia melalui pembiasaan, serta aktivitas keagamaan yang lebih intens dan terkelola dengan baik. Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina Insan … Read more

VISI MISI SMK BIM

VISI MISI SMK BINA INSAN MANDIRI Visi Terwujudnya lembaga pendidikan Menengah Islami yang berahlakul karimah dalam koridor IMTEK (Iman & Taqwa) berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan & Teknologi). Misi Menjadikan lembaga pendidikan yang unggul dan prestasi kompeten mandiri atas dasar akhlak mulia, cerdas dan berwawasan luas. Tujuan SMK sebagai bagian dari pendidikan … Read more

VISI MISI SMP BINA INSAN MANDIRI

VISI MISI SMP BINA INSAN MANDIRI VISIMembentuk    generasi muda  qur’ani  yang  berwawasan  luas  dan berjiwa mandiri. MISI Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif.  Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya.   Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.  Menumbuhkan penghayatan … Read more